Info

IN PERMANENTIE

Tentoonstelling "ROUTES" 16 mei tot 22 juni 2014 met tekeningen en prints,video's.

Deelname MATINEES 22 juni 2014

David Troch de Stadsdichter van Gent leest voor uit eigen werk op de opening 16 mei 20 u

ROUTES

Het leven wordt gestuurd door dominante systemen als verkeerscirculatie, ruimtelijke ordening, politieke, virtuele, medische, economische & financiële systemen.

Deze onderlinge verbonden systemen kortwieken de spannende zoektocht van de mens in zijn vrije doen,bewegen en denken.

Men wordt gemanipuleerd als klant, als patiënt, als virtuele reiziger, als werkende-, werkloze, identiteitsloze, als onderdaan, als religieus, als nationaliteit....

Piki en Liesbet Verschueren 'Routes' verbeelden de door politieke, sociale en ruimtelijke systemen gevormde wereld en routes en hun fysieke entropie hierin.

Het stil intern gevecht en protest in de gefragmenteerde portretten van Piki, de dwingende snelheid van snelwegroutes bij Liesbet.

Zoals gewoonlijk doen ze dat in een mix van ambachtelijke en digitale technieken.

 

"ROUTES"

Dominant systems such as traffic circulation, urban planning, political, virtual, medical, economic and financial systems steer and control life.

These interconnected systems curtail the hungry quest of humans in their search to act, move, and think freely.

Man is manipulated as a customer, as a patient, as a traveler ( also virtual), as a worker, an unemployed, as a subject, religion,as a nationality...

 

Piki & Liesbet Verschueren 'Routes' depict a world shaped by political, social and spatial systems and routes , a physical entropy within silent internal struggle and protest in the fragmented portraits the drawings of Piki, the compelling speed of highway routes in the work of Liesbet.

As usual, they do this in a mix of traditional and digital techniques.

 

 

 

 

Piki & Liesbets’ video projects start from the playful observation of life, nature and the physical world.Out of these perceptions, elements are selected and put into continuous rhythmic and flowing motions. They consist merely of action upon reaction, sound, architectural structure, lightness and air. In that sense the videos show a hint of a new utopian placid place.

Piki and Liesbet seek to represent new spaces in which cultural elements and media are absent.

Zie H'ART 18/10/2012

FEATURES: Gesprek met Piki en Liesbeth Verschueren 10/2012

"De rusteloze puls van het bestaan" artikel door Elke Couchez

deel uit tekst:

....... "Ons werk is abstract, maar vertrekt altijd vanuit de waarneming. Niets is compleet virtueel, en dat vinden wij zo fascinerend .Wat je ook moet noteren is dat digitaal werken niet zonder meer objectief werken is. Alle materie,ook het digitale,wordt door de kunstenaar gekneed en vervolgens door hem toegeëigend.Piki, na enkele seconden stilte: "Het creëeren maakt ons gelukkig".Op mijn vraag of ze tijdens dat creatieproces geen onrust of ontevredenheid voelen, antwoordt ze: " Je moet de moed hebben om eigen angst en onrust aan te durven raken en naar buiten te brengen.Kunstenaars zijn overlevers,ze gebruiken onrust als energiebron en proberen dat zo goed mogelijk visuell te kanaliseren."Liesbet knikt: "Die drift om iets te maken is een dwingende, maar positieve onrust".Dit is de puls van het leven.


 C.V. Liesbet Verschueren 
Works since 2002 with Piki Verschueren
Lives and works in Sint-Genesius-Rode

Group shows

2011   “The pulse” Maison Herman Teirlinck Beersel
2010 ‘Terminal Beauty’ Nakedstadegallery Brussel
2009 (08 05 09) CCNOA – Brussel
2009 Digikunst april, mei 09 – Antwerpen fotomuseum
2008 “la vie en rond” galerij H29 – Brussel
2007 "Miniaturen", met Galerie S&H De Buck– Boekentoren Gent
2006 "Tekenlust", Kunsthalle, Loppem
2004 "Modo Bruxellae", Beursschouwburg, Brussel (B)
2004 "Vitrine on paper", Flanders Fashion Institute, Antwerpen (B)
2004 "Red!  " Galerie S&H De Buck - Gent (B)
2004 " Voorbij de grens", Jozef Deleu,met Galerie S&H De Buck CC Hasselt
2003 " Voorbij de grens", Jozef Deleu, met Galerie S&h De Buck De Brakke grond, Amsterdam (N)
2003 Images of Desire 3, Red light District, Amsterdam
2002 Step, CCNOA & Robert Preece (with Dan Walsh, Mark Plimlott, Lisa Holden, Maria Blondeel, Einar Westerlund etc), Brussels (B)
1993 Antwerpen ’93
1989 Galerie Herman Teirlinck Beersel
1987 Galerij Perspectief, Leuven

Solo tentoonstelling

2009 (15 03 09) Huis van Winckel, Dendermonde
2008 “ O Au Suivant”, Galerie S & H De Buck – Gent
2006 "PHYSICAL VOID", Kunsthalle Loppem
2011 “Pick up the pieces”Galerie S&H De Buck  Gent

2013 Galerie Marion De Canniere -Antwerpen
 

 

Verschueren Piki & Liesbet

image

Contact:

Artgalerie S&H De Buck
Hermine De Groeve
Zuidstationstraat 25 | 9000 Gent | Belgium
+32 (0)9 225 10 81 | sdebuck@skynet.be

Opening hours:

from 15h - 18h.
and on appointment
closed:
sundays, mondays & tuesdays

Permanent :

Hedendaagse juwelen en zilveren ontwerpen
van de hand van Siegfried De Buck

» www.siegfrieddebuck.be