Info

TENTOONSTELLING MAART 2019

WLADIMIR MOSZOWSKI
De artistieke zoektocht van Wladimir Moszowski heeft een sterk autobiografisch karakter. In België geboren als zoon van geëmigreerde Oekraïnse ouders, ervaart Moszowski de paradox Belg te zijn met een Oekraïnse naam. Deze identiteitscrisis leidt tot de ervaring van een cultureel conflict; het onverzoenbare van twee uitersten. De kunst wordt zijn persoonlijk ritueel om deze persoonlijke en culturele dualiteit te overbruggen. De eeuwenoude wijsheid van de alchemie vormt daarbij zijn artistieke leidraad. Moszowski's zoektocht naar zijn identiteit en zijn plaats als mens en kunstenaar neemt de gedaante aan van een complex totaalkunstwerk, een persoonlijke mythologie. Alchemistische begrippen als separatio en coniunctio (scheiden en samenvoegen van de elementen om een ultieme eenheid te bereiken) worden door Moszowski conceptueel en beeldend vertaald in teksten, tekeningen, schilderijen en ruimtelijke installaties. (Johan Pas - 2005)
The work has a strong autobiographical character. Born in Belgium as the son of Ukrainian parents, he experiences the paradox of being Belgian with an Ukrainian name. This identity crisis leads to the experience of a cultural conflict, the equivalent of two irreconcilable extremes. The art is a personal ritual to bridge personal and cultural duality. The ancient wisdom of the alchemy forms thereby its artistic guiding principle. Moszowski's search for its identity and his place as human being and artist adopts conformation of a complex ‘Gesamtkunst’ project, a personal mythology. Alchemical terms such as ‘separatio’ and ‘coniunctio’ (to separate and to join the elements to reach an ultimate entity) are translated by the artist, conceptually and expressive in texts, drawings, paintings and spatial installations.(Johan Pas-2005)
 
Hoewel de schilderijen van Wladimir Moszowski in essentie fantasieruimten zijn, verwerkt hij er topografische en autobiografische herinneringen in. Het lijken picturale kamertheaters waarin het handelingsverloop van gebeurtenissen zich concentreert tot een moment. Verder wordt er zelden een specifieke tijdsaanduiding prijs gegeven en schijnt de tijd geen vat te hebben op het geheel. Toch fungeert het jaar 1986 als een verborgen betekenisgever en eens uit de coulissen opgedolven voorziet dit jaar deze schilderijencyclus van zijn gelaagde inhoud. Uit welke gietvorm kom ik voort en hoe heeft deze mijn identiteit gekneed? In welke mate ben ik onderdeel van een traditie die verder reikt dan het eigen bestaan? Hoe komt het dat ik denk zoals ik denk? Dit zijn vragen die het beginsel vormen van het oeuvre dat de kunstenaar tot hiertoe ontwikkelde, in het verleden vaak onder de vorm van installaties, recentelijk hoofdzakelijk gearticuleerd in de schilderkunst. De enscenering van het bos vormt het decor dat gestalte geeft aan zijn denkwereld en is tegelijk het podium van zijn imaginaire identiteit. De wortels hiervan graven zich tot zijn land van oorsprong: Oekraïne. De Grieken omschreven het in de oudheid als 'Kolchis', waar Jason en de Argonauten op zoek gingen naar het gulden vlies dat in een heilig bos aan een boom zou hangen. Een topos met een voedzame bodem voor de mythologie, Zonder twijfel mag men gewag maken van een erotische ondertoon in zijn oeuvre. Niet alleen in de gedaante van jonge vrouwen die de seksuele volwassenheid bereikt hebben, maar tevens in de verwijzing naar Marcel Duchamp. Hij vertolkt niet langer de rol van een louter conceptuele persoonlijkheid, ontheven aan de materialiteit van het vlees, maar wordt direct geconfronteerd met de ongemaskerde lichamelijkheid. Wat ze gemeen hebben is het flirten met dubbelzinnigheid, het woordspel en het ‘voileren’ van de realiteit om deze vervolgens als een rebus aan te bieden. Zijn schilderijen schommelen dan ook tussen realiteit en fictie. Daarom beschrijft de kunstenaar ze als pseudo-allegorieën, of het engelachtige wezens zijn of geisha's, steeds is er een verstoring ingebouwd die duidelijk maakt dat het gaat over onmogelijkheden. Wat niet wegneemt dat men er zin en betekenis uit kan ontlenen, het zijn dan ook mogelijke oriëntaties in het labyrint van de menselijke geest. Delen uit tekst van Stef Van Bellingen 2006
 
Sommige beelden zijn gemakkelijk de-codeerbaar, andere blijven heerlijk mysterieus.
 
Traditie, invloed, evolutie, mentaliteit. Kunstwerk, oeuvre. Oorsprong
 
 


Foto's :"copyright Moszowski “

 

WLADIMIR MOSZOWSKI

image

Contact:

Artgalerie S&H De Buck
Hermine De Groeve
Zuidstationstraat 25 | 9000 Gent | Belgium
+32 (0)9 225 10 81 | sdebuck@skynet.be

Opening hours:

from 15h - 18h.
and on appointment
closed:
sundays, mondays & tuesdays

Permanent :

Hedendaagse juwelen en zilveren ontwerpen
van de hand van Siegfried De Buck

» www.siegfrieddebuck.be