Info

IN PERMANENTIE:

Stefaan van Biesen 

[België °1953] beeldend kunstenaar, schrijver.

Is lid en mede-oprichter van the Milena principe [www.themilena.com], lid van WIT-urban team, [www.wit-urbanteam.com]. Tekeningen, ontwerpen, installaties, fotografie, video, soundscapes [www.thecolouru.com], teksten en performances ‘Urban rituals’. Besteedt een belangrijk deel van zijn artistieke activiteit aan uitwisselingen en samenwerkingen met andere kunstenaars en deskundigen uit diverse disciplines. De meest recente internationale projecten zijn 'Hikikomori', 'Archetypen' en 'Spaziergangwissenschaft' [wandelen als een absolute wetenschap], een discussieforum over sociologische en ecologische visies, met links naar Albrecht Dürer [1471-1528], Caspar David Friedrich [1774-1840], Friedrich Nietzsche [1844-1900], Fernando Pessoa [1888-1935], Joseph Beuys [1921-1986], Luis Baragan [1902-1988], Willem Schinkel [1976]. Verwijst naar het begrip van 'het lichaam als eenheidsmaat': via de zintuigen, het lichaam als instrument van kennis, ervaring en creativiteit. Kunst als een instrument van verbinding. Werkte als kunstenaar in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Polen, Italië, Griekenland, Portugal, Brazilië en China.


“In het oeuvre van Stefaan van Biesen is er een associatieve hechtheid ontstaan tussen: denken, handelen, omgeving en welzijn. Als vraag geformuleerd: hoe manifesteren onze gedachten zich via handelingen in onze omgeving en in welke mate komen ze ons welzijn ten goede?” [fragment uit ‘Dots’ Stef Van Bellingen 2006].
Het lichaam wordt ervaren als een invloedsgevoelig instrument, een subject dat vanuit een voelend denken zijn omgeving aftast, resoneert. Zo beweegt het lichaam zich in een optisch en emotioneel veld vanuit een panoramisch perspectief, een stiltegebied.
“Vandaag ontdekken we dat denken een lichamelijke aangelegenheid is.(…), Heden ten dage wordt de belichaamde natuur van de subjectiviteit benadrukt. Het lichaam denkt. Ik sta niet kennend, afstandelijk in de wereld. Door het lichaam heb ik eerder een verstandhouding, een nabijheid met die wereld.” [Fragment uit ‘Het anarchistische lichaam’ Francis Smets 2004].
Stefaan van Biesen’s denken sluit op een actuele manier aan bij het nomadische aspect van de renaissancekunstenaars die heel Europa afreisden. Dürer is hier een sprekend voorbeeld van. Deze reizen waren kunstprojecten, waarbij uit ontmoetingen stromingen van gedachten, tekeningen en andere artefacten ontstonden. Deze reizen waren laboratoria van de gedachten. Kennis transformeerde tot een bezield weten. Stefaan van Biesen toont dit labo. Notities, artefacten en tekeningen stofferen zijn reis.
Van Biesen is een landschapskunstenaar. Dit betekent niet dat hij zijn dagen slijt met het schilderen van idyllische natuurgezichten. Nee, de landschapskunstenaar werkt met het landschap, de omgeving. Hij integreert de natuur in zijn kunst of communiceert ermee door middel van zijn kunst. In zijn artistieke visie worden concepten als lichaam-geest, natuur-cultuur, ecologie-economie, niet langer meer als onverzoenbaar beschouwd. 'We are travelling spaces’, duidt op dit filosofische parcours. ‘Natuur’ is alles wat ‘mens’ is en dit plaatst alles in een ruimere context, een gegeven dat ook van belang is in een verstedelijkt landschap.

 

Stefaan van Biesen    
[Belgium °1953] Visual artist,  writer.
Member and co-founder of the Milena principle: [www.themilena.com], member of WIT, urban team: [www.wit-urbanteam.com]. Drawings, designs, installations, photography, video, soundscapes [www.thecolouru.com], texts and performances ‘Urban rituals’. Is devoting an important part of his artistic activity to exchanges and collaborations with other artists and experts from various disciplines. Most recent international projects are ‘Hikikomori’, ‘Archetypes’ and ‘Spaziergangwissenschaft’ [Walking as an absolute science], a forum for discussion about sociological and ecological visions, with links to Albrecht Dürer [1471-1528], Caspar David Friedrich [1774-1840], Friedrich Nietzsche [1844-1900], Fernando Pessoa [1888-1935], Joseph Beuys [1921-1986], Luis Baragan [1902-1988], Willem Schinkel [1976]. Refers to the concept of ‘the body as measure unit’, using the senses and the body as instruments of knowledge, experience and creativity. Art as a tool of connection. Worked as an artist in Belgium, Netherlands, France, Germany, Poland, Italy, Greece, Portugal, Brazil and China.

'In the work of Stefaan van Biesen an associative solidity has arisen between thinking, acting, environment and well-being. Formulated as a question: 'how do our thoughts manifest themselves via acts in our environment and to what extent do they contribute to our well-being?' (Stef Van Bellingen, 2006).
The body is experienced as an influential instrument, a subject that feels out its environment and resonates out of a sensitive thinking. The body thus moves in an optical and emotional field out of a panoramic perspective, a sanctuary.
'Today we discover that thinking is a physical matter (…). Nowadays the embodied nature of subjectivity is emphasized. The body is thinking. I do not stand knowing, distant in this world. Through the body I rather have an understanding, a proximity with this world.' (‘The anarchistic body’, Francis Smets, 2004).
Stefaan van Biesen’s way of thinking is in a current way in keeping with the nomadic aspect of the renaissance artists, who travelled all over Europe. Dürer is a striking example of this. These journeys were art projects, in which streams of thoughts, drawings and other artefacts arose from encounters. These journeys were laboratories of thoughts. Knowledge transformed into an impassioned knowledge. Stefaan van Biesen shows this lab. Notes, artefacts and drawings embellish his journey.
Van Biesen is a landscape artist. This does not mean that he spends his days painting idyllic nature scenes. No, the landscape artist works with the landscape, the environment. He integrates nature in his art or communicates with it by means of his art. In his artistic vision concepts like body-mind, nature-culture, ecology-economy, are no longer considered to be irreconcilable

 


Curriculum Stefaan van Biesen

Group exhibitions and projects

2011:
[Gallery S & H De Buck] Ghent Belgium. curator: Hermine De Groeve.
[Grunewald Variations] ECCO Espaço Cultural Contemporãneo, Brasilia Brazil. [the Milena principle].
[Out of Space] project qualified for grand Prix Fotofestiwal 2011 Lodz Poland. curator: Marta Szymanska.
[(no) Tour] soundproject Escoitar.org - the Milena principle / WIT, S.M.A.K. Ghent Belgium.
[Silence Project] the Milena principle at the University & College of Arts Athens Greece. [Yiannis Melanitis].
[Silence] Lectures the Milena principle at Cultural Art Center 'About' Athens Greece.
[Growing Silence] Goethe-Institut Athens Greece. [Eva Rembor].
[Accademia Dantesca Jahnishausen] Castle Jahnishausen Dresden Germany. [Christian Hardt: Der Wachsblock].
[Aberto Brasilia] Artfestival Brasilia, Brazil [ curator: Wagner Barja, director National Museum of Brasilia].
[METAforen] DACCA Temse (KWKK). curator: Jan Van Reamdonck.
[The Dürer Connection] [International Bienal of Poetry and Arts] National Library Brasilia Brazil curator: Geert Vermeire & the Milena principle.
[Liquid Islands] Video performance Venice Italy. The Milena principle.
[Beelden van hoop en wanhoop] CC Het Perron Ieper Belgium. curator: Frans Vercoutere.

2010:
[Uit het geheugen] Poetica Memoriae. Katho-Ipsoc Hogeschool Kortrijk Belgium. curated by Dr. Guislain Museum.
[Skulls, skeletons & bones] contribution work (cover) catalogue Andromeda Hotel Ostend Belgium.
[Luggage Carrier] [ Exhibition of drawings ] Clube Litérario Gallery Porto Portugal.
[Gras dat verder groeit - Miniaturen] Museum Kortrijk 1302 Belgium. curator Hermine De Groeve.
[the Milena principle] [Exhibition of drawings & prints] Velha-a-Branca Cultural Centre Braga, Portugal.
[the Milena principle] [prints of past performances in Europe] Show Me Gallery, Braga Portugal.
[Luchtbespiegeling] Kunstpodium De Leegte, Nieuwolda Groningen the Netherlands. curator: Corma Pol (Nl).
[Coup de Ville] [WIT: Warp Intervention Team] Sint-Niklaas Belgium. curator Jan Hoet & Stef Van Bellingen.
[Transmutações da paisagem] Encontros da Imagem Convent of Tibaes Braga Portugal. curator Geert Vermeire.
[Mars op Oostende] Public Private Paintings - Mu.Zee Oostend Belgium. curator Phillip Van den Bossche - Els Vermeersch.

2009:
[Wandeling] Dacca Loft Temse Belgium. curator: Jacques Neve (KWKK).
[Ten Slotte] Wandelparcours actuele beeldende kunst, Kasteel van Gaasbeek, Belgium.
[Uit het geheugen] Over weten en vergeten. Museum Dr. Guislain, Ghent Belgium. curator: Patrick Allegaert.

2008:
[Rewind] Vierkante Zaal Sint-Niklaas Belgium. curator: Filip Van de Velde (SMAK).
[Bezet] Budafabriek Kortrijk Belgium. curator: Els Vermeersch (Mu.ZEE).
[Natuurlijk] Hortus Botanicus Lovanienses, Leuven Belgium. curator: Ingrid Nackaerts.
[Mercie, Marie Petronelle] China Art Archives and Warehouse Beijing China. curator: Frank Uytterhaegen.
[De Tweede natuur] Halle-Zoersel, Belgium. Lia Schelkens.
[Mercie, Marie Petronelle] the Belgian Embassy Beijing China. curator: Frank Uytterhaegen (MCAF).
[Gras dat verder groeit - Miniaturen] De Doos CC Hasselt Belgium. curator Hermine De Groeve (S&H De Buck).
[Mater III] H. Magdalenachurch Bruges Belgium. YOT.

2007:
[Aardhaling] Dommelhof Neerpelt Belguim. org.: Kunst en Musea vzw.
[Gras dat verder groeit - Miniatures] library of the University of Ghent Belgium. S & H De Buck & Jozef Deleu.
[Gepackträger (II)] the Milena principle, Werkstatt 3000 & house Thönges Stringaris Kassel Germany.

2006:
[Making sense in the City] Symposium Ghent University, Belgium.
[Embracing the obstacle] Bewegend beeld - Betoverd Bos & the Milena, St-Maria Aalter Belgium.
[Dots] Warp art-projects, Sint-Ni!klaas Belgium. curator: Stef Van Bellingen (Warp).
[Gepäckträger] the Milena projects, Amsterdam Netherlands.
[De onmogelijke tentoonstelling] 25 jaar Herman Teirlinckhuis, Beersel Belgium.
[gARTen] Triënnale contemporary sculpture. Destelbergen, Belgium.

[Econcerto] Natuurpunt, Biezenweide, Willebroek, Belgium.
[Nederland België-België Nederland] Fort Ellewoutsdijk Netherlands. curator: John Blaak (CBK Zeeland). [Gepäckträger' (how long is now?)] the Milena projects, Bellevue & Grunewald, Berlin Germany.

2005:
[Een grenzenloos glooien] Magdalenakerk, Bruges, Belgium. YOT
[Les Ventinelles] Biennale d'art contemporain - edition Flandre, Anglet, France. curator: Christian Porré.
[Voorbij de Grens] De Markten, Brussels, Belgium. curator: Hermine De Groeve (S&H De Buck).
[Ventilatie] Sint-Janshospitaal, Bruges, Belgium, Corpus 05. curator: Els Vermeersch (Mu.ZEE).
[Artificial landscape] Schuurlo Sint-Maria Aalter, Belgium. curator: Angelique Campens.
[L'intérêt du Dessin] Gallery R 53, Oostende, Belgium. curator: Roland Delbarge.
[Calle dei Amici] the Milena prnciple projects, Venice Italy.

2004:
[Voorbij de Grens] Museum Deinze en de Leiestreek, Deinze, Belgium. curator: Hermine De Groeve.
[Eclips] Bornem, Puurs, Willebroek, CC De Ster, Willebroek, Belgium. curator: Stef Van Bellingen.
[Voorbij de Grens] CC Hasselt, Belgium. curator: Hermine De Groeve (S&H De Buck).
[Zwischenräume] Hamburg, Germany. curator: Dagmar Detlefsen.
[Dag van de kunstuitleen] Kunst in huis, Antwerp, Belgium. curator: Raf Coenjaerts.
[Wereldstede] S.M.A.K. Gent, Belgium performance Julie Snauwaert, Geert Vermeire, Filip Van De Velde. [Signatures] Gallery De Witte Beer, Bruges, Belgium.
[Omtrent melancholie] De Campagne, Drongen, Belgium. curator: Filip Van de Velde.

2003:
[Beelden tussen hemel en aarde] (Between heaven and earth) Schildehof, Schilde, Belgium. Lia Schelkens.
[Verwantschappen] (Relationships) Beveren, Belgium. art & ecology for Natuurpunt.

[Uit hetzelfde hout gesneden] (Cut out off the same wood) Beeldig Hof Ter Saksen7, Beveren, Belgium. [Lesensdel’amour] Arte, Kortrijk, Belgium. curator: Els Vermeersch.
[Voorbij de Grens] (Over the border) Brakke Grond, Amsterdam, Netherlands. curator: Hermine De Groeve.
[Wabi-sabi project] Zingem, Belgium. curators: Angélique Campens, Tanguy Eeckhout, De Cordier.

2002:
[Breugel en vandaag] (Breugel & Today) Herman Teirlinckhuis, Beersel, Belgium.
[Verticale stromen] (Verticale streams) in situ installations, Bredene, Belgium. curator: Filip Van de Velde.
[Een beeld voor Vlaanderen] (A sculpture for Flanders) Kaprijke, Belgium.

2001:
[Hommage Michel Seuphor] mail-artproject Borgerhart Antwerp, Belgium.
[De Tweede natuur] (The second Nature) Halle-Zoersel, Belgium. Lia Schelkens.

2000:
[In beeld gebracht. Art against injustice] Willemsfonds, Belgium. curator: Ernest Van Buynder.
[Sculpture gallery Lia Schelkens] Halle-Zoersel, Belgium.
[Kunst voor kunst] (Art for art) Oude abdij van Drongen, Belgium. curator: Filip Van de Velde.
[Melancholia] H & S De Buck gallery - University of Ghent, Belgium. curator: Hermine De Groeve (S&H De Buck).

1999:
[Dromen op pootjes] travelling exhibithion Rasa, Belgium.
[De tweede natuur] (The second nature) Halle-Zoersel, Belgium. Lia Schelkens.
[Insitu kunst- Cite groen] Internationale Triënnale, Borgloon, Belgium.
[Lesensdelamort] Kunstcentrum De Poort, Zonnebeke, Belgium. curator: Els Vermeersch.
[Fragmenten] (Fragments) traveling project De Kunstbank, Leuven, Belgium.
[Berchem. Speelt thuis!] CC Berchem, Belgium. curator: Griet Ivens.

1998:
[Still/Life (Nature Morte???)] P.A.R.K. 4D TV Amsterdam, Netherlands. curator: Johan Pas.
[7 tuinen, 7 kunsten] (7 gardens, 7 arts) Groeninstuif CC Schoten, Belgium.
[Uno sguardo sul giardino] Kasteel Aertrycke & CC de Brouckere Torhout, Belgium. curator: Valeria Tassinari.

1997:
[Nature Morte??] Leuven, Belgium. curator: Johan Pas.
[Ik ben een boom] (I am a tree) traveling artists project Rasa, Belgium.
[Buiten gewoon] CC Heusden-Zolder, Belgium. curator: Cathy Pelgrims.
[Natuur en industrie] (Nature en Industry) Belle Air CC De Ster, Willebroek, Belgium. curator: Griet Ivens. [Speelhoven ‘97] Domein Speelhoven, Aarschot, Belgium.

1996:
[All’Antica] (Traces of the antiques) Sint Lucasgalerij Brussels, Belgium. curator: Johan Pas.
[De verdraaide materie] (The twisted matter) Vierkante zaal, Sint-Niklaas, Belgium.
[Index] (A story of hands) Vierkante zaal, Sint-Niklaas, Belgium. curator: Stef Van Bellingen.
[Pas De Deux] Gynaika CC Harelbeke, Belgium.
[Hommage aan Marco Pellizzola] Merano, Italy.

1995:
[Handtastelijk] travelling exhibition Rasa, Belgium.

[Carton] Demedtshuis Wielsbeke, Belgium.

1994:
[Beeldende Sokkels] Antwerpen, Belgium.

1993:
[Jordaenshuis] Antwerpen, Belgium.

[Doorlopend] Park Blauwendael, Waasmunster, Belgium.
[De Mythe van Vergankelijkheid] (The Myth of transitoriness) Salons Galerie, Sint-Niklaas, Belgium.

1992:
[Salon] Salons voor Schone Kunsten, Sint-Niklaas, Belgium.
[Basiliek] Baasrode, Belgium. curator: Brigitte Van Schoor.
[Tekeningen] (Drawings) Galerie 8 bij 3, Kaatsheuvel, Netherlands. curator: Hans Timmer.

Solo Exhibitions & Individual projects
2011:
[Water Carrier] Hidrodoe Watercentre Herentals Belgium.
[the Go-between] Nogueira da Silva museum Braga Portugal. curator: Geert Vermeire: the Milena principle.
[the Space Between] Biscainhos museum Braga Portugal. curator: Geert Vermeire: the Milena principle.

2010:
[How long is now?] Nogueira da Silva museum & Biscainhos museum Braga Portugal.
[Traveling spaces] [drawings & prints past performances in Europe] Espaço Cultural Pedroremy, Braga Portugal.

2009:
[(w)eten] integration, Guislain Institute, archipl-architecten Patrick Lefebure, Ghent Belgium.
2007:
[De Sleep] integration, multimedia installation, healthcare centre De Sleep, Ghent Belgium.
[we are travelling spaces / stiltegebieden] gallery Stadsschouwburg, Kortrijk, Belgium.
[Head wanderer / Hoofdzwerver] gallery S & H De Buck, Ghent, Belgium.
[Het generfde veld / landaders] library & Geuzenhofpark Wetteren.
[Komeling / all new arrivals] sculpture Geboortepark Zwijndrecht, Belgium.
2006:
[Her-steller] Een thuis voor een beeld - Provincie Oost-Vlaanderen, Belgium.
2005:
[het Ene veld - zero point fields] gallery Het Vijfde Huis, Antwerp, Belgium.

[Grafting / de Ent] a sculpture for PVT 'De Ent', Torhout, Belgium.
[De generfde huid] CC Ter Vesten, Beveren Belgium.
[Skin, must learn how to breathe] library Zwijndrecht, Belgium.
[The Naumburg Variations] Naumburg and Weimar, Friedrich Nietzsche seminar, Weimar Germany.

2004:
[Skin, must learn how to breathe] De Schrijnwerkerij, CC De Werft Geel Belgium.
[Obscured by thoughts] drawings/utopies - De Cuyper gallery, Sint-Niklaas, Belgium.
[Stiltegebieden-Approaching silence] gallery S & H De Buck, Ghent, Belgium.
[Signatures] De Witte Beer gallery, Bruges, Belgium

2003:
[Moving towards the circle] De Slang, Montanus Hotel Bruges, Belgium.

2001:
[Het Archief] (The archive) installation City Archive of Sint-Niklaas ,Vlaamse open Archievendag, Belgium.

2000:
[Het gewicht van vuur] (The weight of fire) Kunstcentrum De Poort, Zonnebeke, Belgium.

1998:
[Corpus] CC Ter Vesten, Beveren, Belgium.
[Een oor op het gras] (An ear on the grass) CC Lokeren Hof ter Beukenpark, Belgium.
[Het Land van Zijn, is] (The Land of Being, is) Galerij De Witte Beer, Bruges, Belgium.
[Groeipijnen] (Growing pains) Botha 25, Antwerp, Belgium.

1997:
[Inscripties] (Inscriptions) Herman Teirlinckhuis, Beersel, Belgium.
[Unplug my sins] OC ‘t Waaigat, Burcht, Belgium.

1996:
[De Gastkamer] (The Spare Room) a project in several private houses, Belgium.

1994:
[Onbestemd is mijn vracht] CC De Ster Willebroek, Belgium.
[Binnenskamers] (Behind closed doors) Wissekerke Bazel, Belgium.

1993:
[Oorverdovend, de Stilte] (Deafening Silence) Salons Gallery, Sint-Niklaas, Belgium. curator: Stef Van Bellingen.

Soundscapes
2011:
[(no) Tours] contribution - the Milena principle / WIT-urban team, Escoitar.org, S.M.A.K. Ghent Belgium.
[Canto Indentro] soundtrack performance Academia Dantesca Jahnishausen - castle Jahnishausen Germany.

2008:
[Respect is my religion] 'Bezet' Budafabriek Wit.h Kortrijk Belgium. curator: Els Vermeersch (Mu.ZEE).
[the Mater-Variations] 'Mater III' H. Magdalenachurch Bruges Belgium. curated by Yot Bruges.

2006:
[Guardainfantes] 'Nederland België-België Nederland' Fort Ellewoutsdijk Netherlands. curator: John Blaak (CBK Zeeland).

2005:
[Wildemanskruid III] 'De generfde huid' CC Ter Vesten, Beveren Belgium. .
[Epice sauvage] 'Les Ventinelles' Biennale d'art contemporain - edition Flandre, Anglet, France. curator: Christian Porré.
[Vel(d)] 'Ventilatie' Sint-Janshospitaal, Bruges, Belgium, Corpus 05. curator: Els Vermeersch (Mu.ZEE) & Wit.h.

1998:
[Wildemanskruid II] 'Corpus' CC Ter Vesten, Beveren Belgium.
1994:
[Wildemanskruid I] 'Onbestemd is mijn vracht' CC De Ster, Willebroek, Belgium.
 

Van Biesen Stefaan

image

Contact:

Artgalerie S&H De Buck
Hermine De Groeve
Zuidstationstraat 25 | 9000 Gent | Belgium
+32 (0)9 225 10 81 | sdebuck@skynet.be

Opening hours:

from 15h - 18h.
and on appointment
closed:
sundays, mondays & tuesdays

Permanent :

Hedendaagse juwelen en zilveren ontwerpen
van de hand van Siegfried De Buck

» www.siegfrieddebuck.be