Info

 

FOTOKABINET: februari 2015 Galerie S&H De Buck

IN PERMANENTIE

Jan Van Den Abbeel (overleden 2017)

De foto’s die Jan Van Den Abbeel maakt zijn een visualisering van abstracte beelden die vaak resulteren in een compositie van geometrische vormen, net zoals zijn plastisch werk trouwens. Het constructivisme blijft de leidraad in zijn werk als  benadering van zijn werkelijkheid en zijn zoeken naar evenwicht.
Licht en schaduw, de tijd tegengaan maar ook vooruit zien, vertragen, stil doen staan, maar ook verfraaien, verleden en toekomst. Via de taal van het vrouwenlichaam, de huid om de huid, de vorm om de vorm.
Zonder thuis zou hij niet reizen, zonder zijn geliefde zou hij die schoonheid niet zien.


De foto’s van Jan Van Den Abbeel blijven zijn interesse, zijn voorkeur, zelfs een beetje zijn obsessie voor het constructivisme verraden en deze fascinatie blijft dan ook steeds zichtbaar. Hij streeft naar een zelfde evenwicht en structuur in de vormopbouw, maar gebruikt nu de foto om de geometrie uit te drukken. Ook met het weergeven van contrasten, het gebruik maken van licht en of schaduw probeert hij het constructieve te benadrukken. Zijn foto’s zijn een voortzetting van zijn plastisch werk, structureren, alles een plaats geven.
Beelden van je geliefde zijn uiteraard steeds intiem en ook teder, vaak ook zwart-wit, soms in kleur. Afhankelijk van de gemoedsinstelling. Maar inderdaad erg privé.
Maar hij is ook geïnteresseerd in het beeld van de vrouw op zichzelf. Alhoewel de foto niets hoeft te vertellen over de persoonlijkheid van de vrouw, over haar intimiteit..
Vandaar veel foto’s zonder gezichten, want de werkelijkheid is onzichtbaar, net zoals de intimiteit. Wat je toont is onzichtbaar en ondoorgrondelijk.,is geen weerspiegeling van de realiteit. De foto is de werkelijkheid op zich, maar de anonimiteit verhoogt de intimiteit.
Door het beeld te benevelen kan je onbelangrijke informatie wegvlakken.
Jan Van Den Abbeel wil met zijn foto’s zijn sluier ontsluieren en tonen dat de vrouw zijn blik oplicht.

Inge Panneels


TIJDENS EEN BEZOEK AAN AMSTERDAM ZAG IK EEN AANPLAKBORD MET EEN MERKWAARDIGE TEKSTAFFICHE VOOR EEN PROJECT ROND DE AMSTERDAMSE FILOSOOF BARUCH  SPINOZA.
DE MAN VAN HET BOEK “ETHICA”.
DE TEKST EN DE VORM VAN HET DESIGN INSPIREERDE ME VOOR HET MAKEN VAN EEN NIEUW FOTOGRAFISCH CONCEPT: DE WOORDEN LINKEN AAN FOTO’S VAN NAAKTE VROUWENLICHAMEN,BEELDEN WAARBIJ DE SENSUALITEIT PRIMEREND  IS .
OOK EIGENLIJK FOTO’S DIE LOS STAAN VAN DE CONTEXT VAN DE SEMANTIEK VAN DE WOORDEN,IN FEITE DUS EEN REEKS VAN TOEVALLIG SAMENGEVOEGDE ELEMENTEN.TOEVAL KAN DAT?
VOLGENS SPINOZA NIET,”WAT WIJ TOEVAL NOEMEN IS HET TOEVLUCHTSOORD DER ONWETENDHEID”.DAN TOCH TOEVALLIG DAT DIE AFFICHE DAAR HING.OF IS ALLES ,ZOALS SPINOZA VOOROP STELT,TOCH GEDETERMINEERD.HET IS MISSCHIEN OOK NIET TOEVALLIG DAT DE STAD AMSTERDAM HET SYMBOOL IS (OF WAS)VAN TOLERANTIE,PROVO,MULTICULTIRALITEIT,KOFFIESHOPS,SLAPEN IN HET VONDELPARK,DE RAAMPROSTITUTIE AAN DE WALLETJES(ZELFS ALS TOERISTISCHE ATTRAKTIE GEPROMOOT).VOOR MIJ IS AMSTERDAM OOK EEN SENSUELE STAD,EEN GELUKZALIGE STAD
EN ZOALS SPINOZA HET UITDRUKTE,”GELUKZALIGHEID IS DENKBAAR, HET IS BLIJHEID,SERENITEIT,ACTIVITEIT,DIE MOGELIJK EN TOEGANKELIJK IS”.
“ETHICA” IS VOOR MIJ HET BOEK DAT DIE EXISTENTIELE (JE BENT WAT JE DOET) ROUTE BIEDT,DIE TOEGANG VERSCHAFT TOT HET GENOT VAN HET ZIJN,DE SENSUALITEIT VAN HET LICHAAMSBEWUST ZIJN, EROTIEK ALS TEKEN VAN DE BEVRIJDING.
DE FOTO’S EN DE TEKST EN DE TITELS VAN DE FOTO’S ZIJN EEN INTERACTIEF GEBEUREN.
MAAK IK ECHT DIE VRIJE KEUZES VAN FOTO EN BEELD,OF IS HET TOCH DETERMINATIE?

JAN VAN DEN ABBEEL  2011

KUNST IN OPENBAAR BEZIT. 
Generale Bank, Brussel  Bank van Parijs en de Nederlanden, Antwerpen  Gemeentekrediet, Brussel  Patrimonium van de V.U.B., Brussel  Museum D’Hondt-Daenens, Deurle  Kunstwerken in de verzameling van de Belgische Staat, Brussel  Stedelijk Museum, Schiedam  Koninklijke Musea, Brussel  S.M.A.K., Gent P.M.M.K., Oostende   KUNST IN PRIVEBEZIT.  o.a. in België, Nederland, Engeland, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Italië, Verenigde Staten, Thailand, Singapore, Turkije, Cuba,  .   REALISATIES VOOR BINNEN- OF BUITENLANDSE INSTELLINGEN OF BEDRIJVEN.  Kunstwerk Metro Station “Delta”, Oudergem, M.I.V.B.  Gevelbeschildering Assenede, Galerij M. De Boevé  Lichtobjecten, Antwerpen, Arts Multiplicata  Integratie, schilderwerk, Wondelgem, Meca Pneumatics  Voelbare grafiek, Stichting voor onderzoek en verspreiding van de kunst bij blinden en slechtzienden, Brussel, Feeling v.z.w.  Nieuw lettertype voor tekst van Poincaré, bronzen platen, Brussel, V.U.B.  Ontwerp zeefdruk, Gent, Jeugd en Plastische Kunsten  Ontwerp zeefdruk, Gent, Vereniging Museum Hedendaagsde Kunsten  Ontwerp zeefdruk,  Brussel, V.U.B.  Ontwerp zeefdruk, Gent, K.A.S.K.  Ontwerp zeefdruk, Amsterdam, Galerie Fagel  Ontwerp zeefdruk, Gent, Jeugd en Plastische Kunsten  Ontwerp zeefdruk, Gent, Vereniging Museum Hedendaagse Kunsten  Ontwerp zeefdruk, Brussel, V.U.B.  Ontwerp zeefdruk, hulde aan Walter De Brock, Gent, K.A.S.K.  Wand, gemoffeld alluminium, Brussel, Rectoraat V.U.B.  Logo en huisstijl, Court-St.-Etienne, Art Foundry Ghysels  Technische medewerking, catalogus, Tentoonstelling Pop-Up, Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis 
 

Van Den Abbeel Jan

image

Contact:

Artgalerie S&H De Buck
Hermine De Groeve
Zuidstationstraat 25 | 9000 Gent | Belgium
+32 (0)9 225 10 81 | sdebuck@skynet.be

Opening hours:

from 15h - 18h.
and on appointment
closed:
sundays, mondays & tuesdays

Permanent :

Hedendaagse juwelen en zilveren ontwerpen
van de hand van Siegfried De Buck

» www.siegfrieddebuck.be